Wieliczka

DANIŁOWICZA 10

kraj,

Wykute w soli piękne komory, niesamowite podziemne jeziora, majestatyczne konstrukcje ciesielskie i unikalne solne rzeźby. Blisko 3 kilometry krętych korytarzy, 800 schodów do pokonania i zejście na głębokość 135 metrów pod ziemię. Nic dziwnego, że do tej pory uroki Trasy turystycznej, głównego szlaku Kopalni Soli „Wieliczka”, podziwiało już 36 milionów spragnionych przygody turystów z całego świata.

Turystyka: Organizator/Pośrednik
STRZELCÓW WIELICKICH 3A

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie,

Nasze Biuro Turystyczne, będące firmą rodzinną, jest organizatorem wyjazdów turystycznych po Polsce oraz Europie na zamówienie klienta (zbiorowego lub indywidualnego). Posiadamy do tego stosowne zezwolenia i ubezpieczenia

Turystyka: Organizator/Pośrednik
KOŹMICE WIELKIE 482

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
REFORMACKA 13D 15

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Turystyka: Organizator
KRZYSZKOWICKA 20 1

kraj, kraje sąsiadujące z RP, pozostałe kraje europejskie, kraje pozaeuropejskie,

Turystyka: Organizator/Pośrednik
Przerwa techniczna.